Æterisk Olie - Eucalyptus

48,75 kr.

Eucalyptusolie fra Urtegaarden er en 100% naturlig og ren æterisk olie uden tilsætningsstoffer. 

Levnedsmiddelkvalitet, 10ml

Fremstillet ved vanddampdestillering af blomster fra Eucalyptus radiata.

INCI: INCI: Eucalyptus Species Leaf Oil

Produktet er i sin rene form faremærket:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 

Emblem_udraabstegn
Emblem_lunger
Emblem_miljoefarligÆterisk olie til Nosework træning.

I Danmark (DKK) har man valgt følgende æteriske olier til Nosework:
Lavendel, Eucalyptus og Anis (i den nævnte rækkefølge)

Antal
1
Tilføj til kurv

Æteriske olier

Vores olier er fremstillet i Danmark. 

Olie er meget stærk og hunden må aldrig komme direkte i berøring med en kilde, der indeholder æterisk olie, ligesom olien ikke må påføres emner direkte. Oliens duft smitter let til omgivelser, hvorfor den altid bør opbevares og udlægges i en beholder for at undgå kontaminering af omgivelserne. 

Sådan kan du forberede dit kildemateroale, med æterisk olie. Metoden sikrer at duften ikke bliver for stærk.

Tommelfingerregel: ca. 1 dråbe olie til 300 stk. vatpindehoveder 

Du skal bruge: 

  • 150 vatpinde
  • 1 vatrondel
  • Et glas med tætsluttende låg
  • 1 te si eller kugle


Sådan gør du

  1. Forbered ca. 300 stk. vatpindehoveder (klip dem af)
  2. Klip en vatrondel i to stykker
  3. Brug et tomt af passende størrelse. Glasset skal have tætsluttende låg
  4. Mærk glasset tydeligt – så der ikke sker fejltagelser
  5. En Te si/kugle åbnes
  6. Tag et par beskyttelseshandsker på
  7. Læg de afklippede vatpindehoveder i glasset
  8. Dryp 1-2 dråber olie ud på den halve vatrondel. Gør det et sted hvor det ikke kan skade eller kontaminere hvis du spilder. Gerne udenfor på et afdækket underlag.
  9. Placer den halve vatrondel i en tesi/-kugle og luk tesien/kuglen
  10. Læg tesien ned i glasset / hæng det på kanten
  11. Tag handskerne af og smid dem straks i en lukket pose.
  12. Luk glasset forsvarligt.
  13. Ryst glasset løbende
  14. Efter ca. 24 timer er materialet smittet og klar til brug.

Lad teægget/-kuglen ligge i glasset og tag blot det du har brug for til træning.

Når der er ca. 1/5 tilbage af vatpindehoveder i glasset kan du fylde op med nye vatpindehoveder, hvis vatrondellen stadigt lugter stærkt. Ellers må du forfra med at smitte. Smittede vatpindehoveder kan godt genbruges, men du skal være helt sikker på de ikke er smittet af andre dufte og hundesavl mm. Hvis du vælger at genbruge, skal de brugte emner opbevares for sig selv. De må ikke komme ned i glasset med rent materiale.